Adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040083; székhely: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.) kezelje az Ön által megadott következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, valamint az Ön által feltöltendő önéletrajzban megadott személyes adatokat. Az adatkezelés kizárólagos célja a rekrutációs folyamat lehetővé tétele. Az adatait ezért addig kezeljük, ameddig nem találunk megfelelő munkatársat az Ön által megpályázott állásra, de legkésőbb 6 (hat) hónapig vagy ameddig nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza pályázatát.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit bármikor jogosult visszavonni a Savenciához intézett írásbeli (postacím: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.) vagy email üzenetben (email cím: allas@pannontej.com). Az Ön adatait kizárólag a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. HR osztályának munkatársai, továbbá az ön által pályázott szervezeti egység vezetői ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. törvény 13. címe tartalmazza. Eszerint Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelésről, hogy kérje kezelt adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ön jogosult bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez) vagy az adatvédelmi ügyekben illetékes hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos jogait megsértették.

A NAIH elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134974/2017