Adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040083; székhely: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.) kezelje az Ön által megadott következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, valamint az Ön által feltöltendő önéletrajzban megadott személyes adatokat. Az adatkezelés kizárólagos célja a rekrutációs folyamat lehetővé tétele. Az adatait ezért addig kezeljük, ameddig nem találunk megfelelő munkatársat az Ön által megpályázott állásra, de legkésőbb 6 (hat) hónapig vagy ameddig nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza pályázatát.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amit bármikor jogosult visszavonni a Savenciához intézett írásbeli (postacím: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.) vagy email üzenetben (email cím: allas@savencia.com). Az Ön adatait kizárólag a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. HR osztályának munkatársai, továbbá az ön által pályázott szervezeti egység vezetői ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. törvény 13. címe tartalmazza. Eszerint Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelésről, hogy kérje kezelt adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ön jogosult bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez) vagy az adatvédelmi ügyekben illetékes hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos jogait megsértették.

A NAIH elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134974/2017

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KARRIERPORTÁLON REGISZTRÁLÓ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

A SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. karrierportálja a https://savencia-fd.hu/#karrier linken érhető el.

A jelentkezés a fent említett weboldalon, a kiválasztott pozíció linkjén lehetséges, a meghirdetett, aktuális álláslehetőségekre.

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. kezelje a jelentkezése során megadott következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, valamint adott esetben csatolmányban szereplő személyes adat (önéletrajz, végzettség, képzettség igazolása stb.).

Tájékoztatom arról, hogy meghirdetett álláshirdetésre elektronikusan megküldött jelentkezése, az abban megadott személyes adatok, a feltöltött csatolmányokban szereplő személyes adatot tartalmazó dokumentum(ok) a felülethez kapcsolt e-mail (allas@pannontej.com) címre érkeznek, tárolása a Társaság tulajdonában lévő központi szerveren történik, továbbá a HR osztályon papíralapon zárt helyiségben és zárt, erre célra rendszeresített iratszekrényben.

A Társaság saját honlapját, megbízott, harmadik fél üzemelteti (amely fél feltüntetésre került jelen tájékoztatóban)

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, adott esetben csatolmányban szereplő személyes adat (önéletrajz, végzettség, képzettség igazolása stb.)
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum 6 hónap
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Az Adatkezelő Társaság megnevezése: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Adatkezelő Társaság rövidített neve: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt.
Székhelye: 8200 Veszprém, Kistó utca 9.
Adószám: 11345996-2-20
Közösségi adószám: HU11345996
Cégjegyzékszám: 20-10-040083

Adatvédelmi tisztviselő: Dr Gelencsér László
Cím: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/C
E-mail cím: gdprveszprem@gmail.com
Telefonszám: +36 70 328 0971

Adatvédelmi tisztviselő: Dr Kiszely Péter
Cím: 8200 Veszprém, Hérics u. 14.
E-mail cím: gdprveszprem@gmail.com
Telefonszám: +36 70 986 1640

Az adatfeldolgozó (megbízott, külső fél)
Megnevezése: FastBridge Hungary Kft.
Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.
Tevékenysége: a honlap kezelése, üzemeltetése
Adatfeldolgozás technológiája: informatikai rendszerrel

***
Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál élhet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A LÁTOGATÓK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT KAPCSOLATFELVÉTEL

A SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. a https://savencia-fd.hu/#kapcsolat honlapon biztosít elektronikus úton kapcsolatfelvételt a honlapra Látogatók számára.

A Társaság saját weblapját, megbízott, harmadik fél kezeli.

A Társaság a honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A weboldal célja a Társaság termékeinek promóciója, látogatók információkérésére válaszadás, kapcsolatfelvétel.

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt. kezelje a kapcsolatfelvétel során megadott következő személyes adatokat: név, email cím, telefonszám, üzenet, valamint adott esetben a csatolmány és az abban szereplő személyes adatokat.

adatkezelés célja: a látogatók információkérésére válaszadás, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege, adott esetben csatolmány és abban szereplő személyes adat
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (cél megvalósításáig)
adattárolás módja: elektronikusan

Az Adatkezelő Társaság megnevezése: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Adatkezelő Társaság rövidített neve: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY HUNGARY Zrt.
Székhelye: 8200 Veszprém, Kistó utca 9.
Adószám: 11345996-2-20
Közösségi adószám: HU11345996
Cégjegyzékszám: 20-10-040083

Adatvédelmi tisztviselő: Dr Gelencsér László
Cím: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/C
E-mail cím: gdprveszprem@gmail.com
Telefonszám: +36 70 328 0971

Adatvédelmi tisztviselő: Dr Kiszely Péter
Cím: 8200 Veszprém, Hérics u. 14.
E-mail cím: gdprveszprem@gmail.com
Telefonszám: +36 70 986 1640

Az adatfeldolgozó (megbízott, harmadik fél)
Megnevezése: FastBridge Hungary Kft.
Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.
Tevékenysége: a honlap kezelése, üzemeltetése
Adatfeldolgozás technológiája: informatikai rendszerrel

***
Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál élhet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu